ОрганізаціяПозиціяH-index 2023 (|)Кращий науковець
    
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана1223Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України2213Gennady Zinovjev
Київський національний університет імені Тараса Шевченка3196Науменкова Світлана Валентинівна / Svitlana Naumenkova
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України4151Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»5146Andrey A. Fokin
Західноукраїнський національний університет6146Андрій Крисоватий, Andriy Krysovatyy
Сумський державний університет7144Alexander Pogrebnjak,Oleksandr Pogrebnjak, Alexander Pogrebnyak, Александр Погребняк, Олександр
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна8142Yuriy G. Shkuratov
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України9142Arnold Kosevich (1928-2006)
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут10142Pererva G. Petro \ Петро Григорович Перерва \ Петр Григорьевич Перерва (ORCID:0000-0002-6256-9329)
Національна академія наук України, Інститут математики11140Boris V. Gnedenko
Інститут фізики НАН України12135Anna N. Morozovska (a.k.a. Hanna Morozovska, Ганна М. Морозовська)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого13133Дзьобань Олександр Петрович, Дзебань Александр Петрович, Dzoban Olexander
Інститут фізіології ім.Богомольця14132Kostyuk Platon
Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика15131Геннадий Апанасенко
Національний університет «Києво-Могилянська академія»16130Taras Kuzio
Інститут ботаніки ім. М.х. Холодного НАН України17128Яків Дідух
Львівський національний університет імені Івана Франка18125Iurii Sushch
Львівський політехнічний національний університет19123Вікторія Висоцька / Victoria Vysotska / Vysotska Victoria
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького20119Roman Lesyk
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України21116Dmytro Hovorun
Національний університет біоресурсів і природокористування України22116A. Vidmachenko, A. Vid'machenko, Vil'machenko, Vidmatchenko, Відьмаченко А., Видьмаченко А.
Державний податковий університет23116Eduard Yeromenko
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова24116Віктор Андрущенко
Інститут ядерних досліджень НАН України25115V. Pugatch
Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України26115Alexander A. Kordyuk
Державний торговельно-економічний університет27115Ігор Чугунов
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича28110Eugene A. Eliseev (a.k.a Evgene Eliseev)
Інститут археології НАН України29109Oleksandr Symonenko
Національний університет фізичного виховання і спорту України30107Владимир Платонов
Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут31105Aleksei (Oleksii) Chechkin
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського32105Євген Никодимович Приступа scopus id 56239316900;orcid.org/0000-0001-7862-4567
Вінницький національний медичний університет ім. М. И. Пирогова33103Mykola Stanislavchuk
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича34101Angelsky O.V.
Національний медичний університет імені Богомольця35100Назарій Кобиляк
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова3699Крейн Марко Григорович; Krejn MG
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України3797Липатов Юрий Сергеевич Lipatov Y S (10.07.1927-31.08.2007)
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького3894Boris Minaev
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України3994Сергій Дмитрович Максименко
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря4093Валерій Павлович Кухар | VP Kukhar
Державний університет «Житомирська політехніка»4191Вакалюк Тетяна Анатоліївна
Інститут педагогіки НАПН України4290Pometun Olena
Національний авіаційний університет4388Andriy Viktorovich Goncharenko
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України4488Alexander Demchenko
Вінницький національний технічний університет4588Березюк Олег Володимирович
Київський університет імені Бориса Грінченка4688Морзе Наталія
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського4786Кур'ята, Володимир Григорович (VG Kuryata) / (ВГ Курьята)
Ужгородський національний університет4885Vysochanskii Yu.M., Височанський Ю.М.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди4985Козина Ж.Л.; Козіна Ж.Л.; Kozina Z.; Zhanneta K; Zhanneta Kozina
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця5084Володимир Степанович Пономаренко (Ponomarenko Volodymyr, Ponomarenko V., Ponomarenko Volodymir
Харківський національний університет внутрішніх справ5184Олександр Маркович Бандурка
Національний університет «Одеська юридична академія»5284Євген Харитонов
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України5383Evgeny Perkovsky
Національний університет харчових технологій України5483Volodymyr Ivanov
Київський національний університет будівництва і архітектури5582Igor Lukyanchuk
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України5682Tronko Mykola, Николай Тронько
Інститут фізики конденсованих систем НАН України5781Y.Kalyuzhnyi
Головна астрономічна обсерваторія НАН України5881Leonid Pilyugin
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України5981Volodymyr M. Gun'ko (Vladimir M. Gun'ko, Vlad M. Gun'ko, V.M. Gun'ko, Володимир Мусійович Гунько)
Київський інститут банківської справи6081Міщенко В.І. Мищенко В.И. Mishchenko V.I. Mischenko V.I.
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова6180Volodymyr Dzhagan
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника6280Volodymyr Lushchak
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України6380Chekhun V. F.
Одеський державний екологічний університет6479Alexander V. Glushkov, Александр В. Глушков, О.В. Глушков
Інститут держави і права імені В. М. Корецького6579Шемшученко Юрій Сергійович; YS Shemshuchenko
Український державний хіміко-технологічний університет6678Olga Kasian
Інститут проблем виховання НАПН України6778Іван Бех
Інститут соціології НАН України6878Головаха Євгеній Іванович; Головаха Е.И.; Golovakha E.
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»6977Vladimir Lukin, Владимир Лукин
Одеський національний політехнічний університет7077Гогунський В. Д. or Gogunskii V.
Державний біотехнологічний університет7177Карпець ЮВ, Карпец ЮВ, Karpets YuV
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка7277Halina Falfushynska
Херсонський державний університет7377Popovych Ihor / Попович I. С. / Попович І. / Popovych I. / Popovych I. S. / Popovitch I. S.
Інститут монокристалів7475Oleg Shishkin
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова7575Глушков Віктор Михайлович (1923-1982)
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова7675Владимир Бабаев
Інститут радіоастрономії НАН України7774Konovalenko A.A.
Харківський національний університет радіоелектроніки7873Avrunin O.G., Аврунин О.Г., Аврунін О.Г.
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна7973Alexei Zhedanov
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України8072Tetiana Tytarenko
Інститут радіофізики та електроніки О. Я. Усікова НАН України8171Alexander I. Nosich
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара8271Viktor Brygadyrenko
Інститут органічної хімії НАНУ8371Vitaly I. Kalchenko
Національний університет цивільного захисту України8471Dr.Prof. Viola Vambol / Віола Владиславівна Вамболь / Виола Владиславовна Вамболь
Криворізький державний педагогічний університет8571Serhiy O. Semerikov
Одеський національний економічний університет8671Виктория Коваленко
Донецький національний технічний університетДонецький національний технічний університет8770Александр Николаевич Михайлов
Житомирський державний університет імені Івана Франка8870Дубасенюк Олександра Антонівна
Національний фармацевтичний університет8969Зупанец Игорь Альбертович
Інститут цифровізації освіти НАПН України9069Биков Валерій Юхимович (Bykov Valeriy)
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького9167Богдан Гутий | Bogdan Gutyj
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного9266Volodymyr Patyka, Патика Володимир Пилипович, Патыка Владимир Филиппович
Волинський національний університет імені Лесі Українки9366Parasyuk Oleg / Парасюк Олег
Запорізький національний університет9466Валентина Воронкова / Valentyna Voronkova
Київський національний університет технологій та дизайну9566Денисенко Микола Павлович (Denysenko Mykola)
Полтавський державний медичний університет9666Igor Kaidashev, Ігор Петрович Кайдашев, Игорь Петрович Кайдашев, Igor Kaydashev
Чернігівський політехнічний національний університет9766Mykola Butko / Микола Бутко
Міжрегіональна академія управління персоналом9866Акімов Олександр, Акімов О.О, Akimov O.O., Akimov Oleksandr
Університет митної справи та фінансів9966Володимир Тертишник, Владимир Тертышник, Volodymyr Tertyshnyk, Vladimir Tertyshnik
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України10066Ілля Ліхтарьов (1935-2017)
Завантажити більше...