ОрганізаціяПозиціяH-index 2023 (|)
   
Національна академія наук України1248
Міністерство освіти і науки України2173
Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут3137
Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України4124
Національна академія медичних наук України5122
Київський національний університет імені Тараса Шевченка6113
Інститут ядерних досліджень НАН України799
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова898
Інститут фізики НАН України996
Інститут фізіології ім.Богомольця1086
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України1184
Головна астрономічна обсерваторія НАН України1282
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна1381
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України1478
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова1574
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря1674
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова1772
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України1872
Львівський національний університет імені Івана Франка1969
Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України2069
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна2168
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України2268
Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова2366
Інститут органічної хімії НАНУ2464
Інститут магнетизму НАН України та МОН України2563
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича2662
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України2762
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»2861
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка2961
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького3060
Національна академія наук України, Інститут математики3159
Інститут радіофізики та електроніки О. Я. Усікова НАН України3258
Сумський державний університет3358
Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска"3457
Львівський політехнічний національний університет3556
Донецький державний медичний університет3656
Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України3755
Інститут радіоастрономії НАН України3855
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника3955
Інститут фізики конденсованих систем НАН України4053
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут4150
Інститут ботаніки ім. М.х. Холодного НАН України4250
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара4349
Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України4449
Інститут біології клітини НАН України4548
Ужгородський національний університет4647
Національний медичний університет імені Богомольця4747
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України4845
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України4945
Національний лісотехнічний університет України5045
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України5145
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України5244
Енамін5344
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка5444
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського5543
Харківський національний медичний університет5642
Фізико-механічний інститут імені Карпенка НАН України5741
Фізико-хімічний інститут імені А.В.Богацького НАН України5841
Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України5940
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного6040
Інститут мікробіології і вірусології6140
Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика6239
Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна6339
Донецький національний університет імені Василя Стуса6438
Інститут фізико-органічної та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України6538
Волинський національний університет імені Лесі Українки6638
Міжнародна організація з міграції (МОМ)6738
Інститут геологічних наук НАН України6837
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка АН України6935
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України7035
Національний університет «Києво-Могилянська академія»7135
Національна академія аграрних наук України7234
Національний університет біоресурсів і природокористування України7333
Інститут проблем кріобіології та кріомедицини7433
Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха7533
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України7633
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»7732
Національний університет водного господарства та природокористування7832
Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН УкраїниІнститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України7932
Буковинський державний медичний університет8031
Інститут прикладної фізики НАН України8131
Харківський національний університет радіоелектроніки8230
Одеський національний медичний університет8330
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького8430
Міжрегіональна академія управління персоналом8529
Інститут радіаційного захисту, Київ8629
Вінницький національний медичний університет ім. М. И. Пирогова8728
Національний університет харчових технологій України8828
Науково-виробничий концерн "НАУКА", Науково-дослідна компанія "Карат"8928
«ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»9028
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля9127
Одеський національний технологічний університет9227
Івано-Франківський національний медичний університет9327
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка9427
Національний інститут раку України9527
Інститут гематології та трансфузіології НАМН9627
Інститут прикладних проблем механіки і математики9726
Донецький національний технічний університетДонецький національний технічний університет9826
Інститут прикладної математики і механіки НАНУ9926
Запорізький державний медичний університет10026
Завантажити більше...