Індекс Гірша України у Scopus
Індекс Гірша України у Web of Science
Індекс Гірша України у Google Scholar
Дані оновлено: 2 квартал 2023 р.
ОрганізаціяПозиціяNational H-indexH-index (Scopus)H-index (WoS)H-index (Google Scholar)CertificateПоділитися
Лідери з наукового потенціалу
Національна академія наук України1178287248N/ACertificate
Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України2120129124213Certificate
Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут3114151137105Certificate
Київський національний університет імені Тараса Шевченка4109117113196Certificate
Національна академія медичних наук України59111812263Certificate
Інститут ядерних досліджень НАН України68910999115Certificate
Інститут фізики НАН України7869596135Certificate
Міністерство освіти і науки України884731739Certificate
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна9798481142Certificate
Інститут фізіології ім.Богомольця10778086132Certificate
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України11767384142Certificate
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України12738378116Certificate
Львівський національний університет імені Івана Франка13697469125Certificate
Головна астрономічна обсерваторія НАН України1469838281Certificate
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»15686961146Certificate
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря1668827493Certificate
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова1765727499Certificate
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова1864797280Certificate
Сумський державний університет19646158144Certificate
Національна академія наук України, Інститут математики20646259140Certificate
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича21616962101Certificate
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України2260787260Certificate
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького23606060119Certificate
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут24595750142Certificate
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України2559666888Certificate
Львівський політехнічний національний університет26596056123Certificate
Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України27587740115Certificate
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна2858686873Certificate
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова2957349875Certificate
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України3055636281Certificate
Інститут ботаніки ім. М.х. Холодного НАН України31555050128Certificate
Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова3254686658Certificate
Інститут органічної хімії НАНУ3354616471Certificate
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка3453686158Certificate
Інститут радіофізики та електроніки О. Я. Усікова НАН України3553645871Certificate
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича36528715110Certificate
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника3751595580Certificate
Інститут магнетизму НАН України та МОН України3851656347Certificate
Інститут фізики конденсованих систем НАН України3950565381Certificate
Інститут радіоастрономії НАН України4050575574Certificate
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана41502017223Certificate
Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика42494339131Certificate
Національний медичний університет імені Богомольця43495047100Certificate
Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України4448575563Certificate
Національний університет «Києво-Могилянська академія»45463835130Certificate
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України4646454497Certificate
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара4746524971Certificate
Ужгородський національний університет4846474785Certificate
Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України4945494583Certificate
Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска"5044465760Certificate
Високий науковий потенціал
Інститут монокристалів514487775Certificate
Національний університет біоресурсів і природокористування України52444033116Certificate
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України5343434582Certificate
Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України5442504956Certificate
Інститут біології клітини НАН України5542464861Certificate
Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України5641286951Certificate
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького5741453094Certificate
Енамін5840454464Certificate
Західноукраїнський національний університет59403017146Certificate
Харківський національний медичний університет6040484258Certificate
Донецький державний медичний університет6139535618Certificate
Фізико-механічний інститут імені Карпенка НАН України6239504152Certificate
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України6339413580Certificate
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського6438424359Certificate
Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного6538404066Certificate
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України6637464542Certificate
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут»6737413277Certificate
Інститут археології НАН України68372926109Certificate
Вінницький національний медичний університет ім. М. И. Пирогова69362928103Certificate
Харківський національний університет радіоелектроніки7036403073Certificate
Національний лісотехнічний університет України7135334554Certificate
Волинський національний університет імені Лесі Українки7235343866Certificate
Фізико-хімічний інститут імені А.В.Богацького НАН України7334404144Certificate
Донецький національний університет імені Василя Стуса7434383854Certificate
Інститут геофізики ім.С.І.Субботіна7534343955Certificate
Інститут геологічних наук НАН України7633383748Certificate
Національний університет харчових технологій України7733292883Certificate
Вінницький національний технічний університет7833322288Certificate
Національний авіаційний університет7933312388Certificate
Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка АН України8033363554Certificate
Державний торговельно-економічний університет81322019115Certificate
Інститут прикладних проблем механіки і математики8231362664Certificate
Національний університет водного господарства та природокористування8331293263Certificate
Донецький національний технічний університетДонецький національний технічний університет8431312670Certificate
Одеський національний політехнічний університет8531292477Certificate
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова86301419116Certificate
Інститут фізико-органічної та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України8730393827Certificate
Міжрегіональна академія управління персоналом8830282966Certificate
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого8930158133Certificate
Український державний хіміко-технологічний університет903047378Certificate
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка9130302763Certificate
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України9230353341Certificate
Херсонський державний університет9329242577Certificate
Національний фармацевтичний університет9429282569Certificate
Інститут прикладної фізики НАН України9529333146Certificate
Буковинський державний медичний університет9629303151Certificate
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти» МОЗ України9729681115Certificate
Інститут проблем кріобіології та кріомедицини9829293349Certificate
Київський національний університет будівництва і архітектури9929271882Certificate
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України1002955151Certificate
Одеський національний технологічний університет10129292759Certificate
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького10228262567Certificate
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського103281715105Certificate
Сумський національний аграрний університет10428282562Certificate
Криворізький державний педагогічний університет10528341471Certificate
Національний університет фізичного виховання і спорту України106282010107Certificate
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського10728401556Certificate
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля10828272757Certificate
Інститут прикладної математики і механіки НАНУ10928342645Certificate
Державний університет «Житомирська політехніка»11028211691Certificate
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка11128232177Certificate
Державний податковий університет112271410116Certificate
Чернігівський політехнічний національний університет11327242566Certificate
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського11427162286Certificate
Державний біотехнологічний університет11527241877Certificate
Національна академія аграрних наук України11627283436Certificate
Запорізький національний університет11726252166Certificate
Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського11826321857Certificate
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди11926191785Certificate
Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха12026323325Certificate
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова12126231775Certificate
Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного12226252064Certificate
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця12325201484Certificate
Київський національний університет технологій та дизайну12425241966Certificate
Український державний університет науки і технологій12525302148Certificate
Полтавський державний медичний університет12625192366Certificate
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури12725252255Certificate
Одеський державний екологічний університет12825211479Certificate
Інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН УкраїниІнститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України12925103263Certificate
Національний університет цивільного захисту України1302428971Certificate
Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка13124164425Certificate
Інститут технічної теплофізики НАН України13224262150Certificate
Національна академія педагогічних наук України13324251463Certificate
Київський університет імені Бориса Грінченка13423161088Certificate
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя13523231956Certificate
Криворізький національний університет1362333856Certificate
Харківський національний університет внутрішніх справ13723141284Certificate
Харківська медична академія післядипломної освіти13823192156Certificate
Луцький національний технічний університет13923172454Certificate
Інститут цифровізації освіти НАПН України1402324969Certificate
Національний університет Запорізька політехніка14123231853Certificate
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського14222232440Certificate
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України14322251652Certificate
Хмельницький національний університет14422211659Certificate
Український гідрометеорологічний інститут, Київ14522232145Certificate
Київський інститут банківської справи14622141281Certificate
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України14722262237Certificate
Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України14822231850Certificate
Одеський національний медичний університет14922243024Certificate
Харківський національний автомобільно-дорожній університет15022231457Certificate
Учасники рейтингу
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова15122251943Certificate
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадского1522236549Certificate
Івано-Франківський національний медичний університет15322252727Certificate
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського15422232241Certificate
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка15522162254Certificate
Одеський національний економічний університет15622171271Certificate
Львівський торговельно-економічний університет15722201559Certificate
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу15822271643Certificate
Донбаська державна машинобудівна академія15921271838Certificate
Інститут електронної фізики НАН України16021321436Certificate
Завантажити більше...

Залишайтеся в курсі останніх і популярних новин
з National H-index Ranking

Як вченому зареєструвати профіль в Google Scholar?

Дізнайтеся про те, як правильно налаштувати профіль автора в Google Scholar для його коректного відображення у National H-index Ranking. Реєстрація та оновлення: основні етапи та поради

Докладніше

Профіль організації в Scopus/Web of Science. Проблема афіліації

Дізнайтеся, як відомості про афіліацію ваших наукових публікацій у Scopus/Web of Science впливають на показники National H-index Ranking. Особливості афіліації та можливі труднощі

Докладніше

National H-index Ranking тепер в Україні!

Команда розробників National H-index Ranking рада повідомити про запуск регіонального рейтингу за показниками консолідованого показника індексу Гірша – Ukrainian National H-index Ranking

Докладніше